Geschiedenis van ons kantoor 1903-

Hoewel mensen mede door de medische wetenschap steeds ouder worden, blijft het bereiken van de 100-jarige leeftijd een bijzonderheid. Voor bedrijven komt welliswaar ‘de ouderdom niet met gebreken’, maar toch blijkt het ook voor hen niet altijd eenvoudig om die ‘magische grens’ van honderd jaar te bereiken. Om die reden zijn wij van Assurantiekantoor Keijzerwaard dan ook zeer trots dat wij meer dan een eeuw bestaan. Dat ons bedrijf daarbij inmiddels drie keer van vader op zoon is overgegaan, maakt het extra bijzonder. Want dat komt zeker niet zo vaak voor!

Iem_groot

Iem Keijzerwaard (1903-1935)
PIONIER IN VERZERKERINGEN
Op 23 juni 1903 werd de toen 35-jarige Iemand (Iem) Keijzerwaard, werkzaam als landbouwer, aangesteld door de Amsterdamse Verzekeringsbank ‘Victoria’ als vertegenwoordiger voor het eiland Voorne en Putten. Later kwamen daar agentschappen van onder meer de Noordhollandsche van 1816 en de Nederlanden van 1845 bij. Daarmee werd het fundament gelegd voor een assurantiekantoor dat een eeuw later een niet meer weg te denken plaats zou hebben verworven binnen zowel de Oudenhoornse gemeenschap als de rest van ‘het eiland’.

Leen1_groot

Leen Keijzerwaard (1935-1953)
“EEN BOER IN HART EN NIEREN MET EEN GROOT GEVOEL VOOR ZAKEN DOEN”
Door de plotseling, geheel onverwachte overlijden van Iem moesten de werkzaamheden van zowel het boerenbedrijf als de verzekeringszaken worden voortgezet. Op zijn sterfbed verdeelde hij de assurantieportefeuille over drie zoons en één schoonzoon. Leen was het actiefs in de verzekeringen en nam later ook de portefeuilles van zijn beide broers over, zodat vrijwel alle verzekeringen, op de begrafenispolissen na, weer bij Assurantiekantoor Keijzerwaard terecht kwamen. Leen begon vanuit zijn ouderlijk huis aan De Krom, een boerderijtje aan het einde van de Hollandseweg, maar kocht in 1938 het huis aan de Hollandseweg 20 waar Assurantikantoor Keijzerwaard inmiddels weer gevestigd is. Hij was in feite een boer in hart en nieren, maar had daarnaast ook een geweldig oog en groot gevoel voor zaken in het algemeen en voor verzekeringen in het bijzonder.

Jan Keijzerwaard Ass

Jan Keijzerwaard (1953-2019)
“VAN SCHREPEL TOT ALL RISK”
‘Van schrepel tot allrisk’. Die kop stond boven een artikel in de Nieuwe Brielsche Courant uit 1966, waarin een toen 38-jarige jonge Jan Keijzerwaard werd geïnterviewd over zijn werk als assurantietussenpersoon. Met die vier woorden sloeg de journalist de spijker op zijn kop. Jan’s arbeidscarrière kan niet beter omschreven worden. Voorbestemd om boer te worden, koos hij uiteindelijk voor het verzekeringsvak. Een besluit waarvan hij nimmer spijt zou krijgen.